Kompozītmateriālu pētniecība un attīstība

"Centre Composite" ir Latvijas holdinga kompānijas "LNK Group" un lielākā Krievijas inženieru servisa uzņēmuma "Progresstech" izveidots kopuzņēmums. 

"Centre Composite" uzdevumi ir:​  metalisko konstrukciju un kompozītmateriālu elementu konstrukciju statiskās un dinamiskās uzvedības analīzes metodikas izstrāde un ieviešana, skaitļošanas un eksperimentālo darbu veikšana, kas ir saistīti ar kompozītmateriālu un metālisko izstrādājumu analīzi, līdzdalība konstruktoru un sertifikācijas dokumentācijas ieviešanā.Tas ļauj uzņēmumam "Centre Composite" būt informētam par jaunākajiem pētījumiem. Sadarbība ar Latvijas universitātēm sniedz iespēju pieaicināt darbiem maģistrantūras un doktorantūras studentus ar tālāku perspektīvu – piedāvāt viņiem pastāvīgu darbu uzņēmumā.

"Centre Composite" kopā ar zinātniski pētniecisko centru "Aviatest" veic eksperimentālo paraugu izmēģinājumus, lai noteiktu slāņveida kompozītmateriālu fizikālās un mehāniskās īpašības statiskas un lielu ātrumu noslodzes apstākļos dažādos temperatūras un mitruma režīmos, kā arī laika faktoru ietekmē. Uzņēmums nodrošina aprēķinu un datu analīzes pakalpojumus no kompozītmateriāliem veidotiem rūpniecības mezgliem un agregātiem, kuru izmēģinājumus dabā veic pasūtītāji savās reģionālajās izmēģinājumu bāzēs.