Termināļu celtniecība no A līdz Z

Holdinga sastāvā ietilpst speciālas būvniecības projektēšanas, ražošanas un celtniecības struktūras, tostarp celtniecības metālkonstrukciju ražošana, hidrotehniskā celtniecība, rūpnieciskā un civilā celtniecība, transportēšanas tehnoloģisko sistēmu ražošana, kā arī pieredze projektēšanā katrā no minētajiem virzieniem, kas ļauj tirgū piedāvāt unikālu produktu – projekta komercrealizāciju – jebkāda veida termināļu celtniecību no A līdz Z.

Nesen mēs veiksmīgi pabeidzām ogļu termināļa būvniecību, kura jauda ir 6 miljoni tonnu gadā, un tas ir viens no mūsdienīgākajiem termināļiem Eiropā. Tajā ietilpst noliktava ar kopējo platību 30 000 m2 un augstumu – 50 metru, aptuveni 4 km gara transporta sistēma, kas savieno noliktavu ar kuģu piestātni, kā arī 300 metru garš dziļūdens muliņš. Termināļa tehnoloģija ļauj pārkraut 400 vagonu diennaktī jebkādos laikapstākļos, turklāt transportēšana notiek pilnībā slēgtā veidā, kas atbilst apkārtējās vides aizsardzības prasībām.

Pilnībā realizēti vai celtniecības darbu nobeiguma stadijā ir tādi projekti kā ogļu terminālis Ventspilī, nedzēsta kaļķa pārkraušanas terminālis Liepājā, mēslojumu terminālis Alpha Osta Rīgā, kravu un pasažieru termināļi Klaipēdā.

LNK Group specializējas mūsdienīgu, automatizētu ostu termināļu projektēšanā un celtniecībā visu veidu kravām: beramām, lejamām, konteineru, ķīmiskām.

Mūsu iekšējā ģenerāluzņēmēja LNK Industries ietvaros mēs varam nodrošināt klientam gan visu jūras būvniecības darbu kompleksu, virszemes būvju, noliktavu, biroju telpu utt. celtniecību, gan arī sistēmas izveidošanu, kas nodrošina visu iekraušanas–izkraušanas darbu kompleksu dažādu veidu produkcijai: vagons – noliktava – kuģis un reversā režīmā dažādu veidu produkcijai.