Projektēšana

Specializēts LNK Group apakšuzņēmums nodrošina visu projektēšanas pakalpojumu klāstu holdinga būvniecības uzņēmumu vajadzībām.

Katram objektam tiek izstrādāts skiču un tehniskais projekts un nepieciešamā apmērā veikti konstrukciju izturības aprēķini. Projektēšanā izmanto datorsistēmas un programmas nodrošinājumu, lai izgatavotu visas skices un objektu vizualizācijas. Liela nozīme ir zināšanām mūsdienīgu celtniecības tehnoloģiju izmantošanā un mūsu projektētāju uzkrātajai pieredzei. Tas ļauj optimizēt projektus jau izstrādes sākumā, veikt auditu, samazināt celtniecības laiku un izdevumus.

Turklāt, cieši sadarbojoties ar celtniecības darbuzņēmējiem, mūsu speciālisti uzrauga projektu realizāciju no sākuma līdz beigām. Tas paātrina sarežģītu jautājumu risināšanu un samazina nepareizas celtnieku darbības varbūtību.

LNK Group projektiem raksturīga funkcionalitāte, pārdomātība, ergonomikas un energoefektivitātes prasību ievērošana, inovatīva pieeja jebkura uzdevuma risināšanā. Turklāt netiek pieļauti kompromisi būvju nesošo karkasu un konstruktīvo elementu drošuma un kvalitātes ziņā.

LNK Group uzņēmumu speciālistiem ir visi sertifikāti, kas ļauj projektēt infrastruktūras objektus (tiltus, ceļu pārvadus, jūras iekārtas), rūpnieciskas nozīmes (cehus, noliktavas, skābbarības tvertnes utt.), tehnoloģisko palīgaprīkojumu (pacēlājus, transporta sistēmas utt.) un civilos objektus (biroju centrus, dzīvojamās mājas, multifunkcionālos centrus u. c.). Lai kvalitatīvi izpildītu modernās arhitektūras projektus, LNK Group sadarbojas ar vadošajiem Latvijas celtniecības speciālistiem.