Industriālā celtniecība

Pateicoties mūsu projektu pētnieciskajām laboratorijām, metāla un dzelzsbetona celtniecības konstrukciju ražotnei, kā arī daudzveidīgās tehnikas parkam, tehniskās uzraudzības dienestam un projektu vadībai, LNK Group veiksmīgi realizē ievērojamus industriālos projektus. Pasūtītājiem piedāvājam pilnu objektu celtniecības ciklu, obligāti piesaistot tos infrastruktūrai, nepieciešamības gadījumā arī uzstādot ražošanas aprīkojumu un nodrošinot sertifikāciju kontrolējošās aģentūrās. Mūsu realizēto projektu sarakstā ir dažādu profilu rūpnīcas, industriālie parki, termināļi, biroju centri un citi objekti.

LNK Group uzbūvēja vieglo sienas bloku ražošanas rūpnīcu AEROC Poribet, piegādājot un montējot smago tehnoloģisko aprīkojumu un pievadot visus nepieciešamos piebraucamos ceļus un komunikācijas. Baltijas industriālajā parkā ietilpst vairāki korpusi – specializētas noliktavu, ražošanas un biroju telpas. Projektēšanas posmā ar potenciālajiem pircējiem operatīvi tika saskaņotas īpašās prasības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu uzglabāšanas nosacījumus, iekraušanas un izkraušanas darbus noliktavu telpās un tehnoloģiskā cikla prasības ražošanas telpās.

Būvējot Cemex rūpnīcu, LNK Group speciālisti pirmoreiz Latvijā izmantoja slīdveidņu tehnoloģiju ar nepārtrauktu betonēšanu, kas 22 diennakšu laikā ļāva uzbūvēt 60 metru augstu torni. Atkritumu apstrādes un uzglabāšanas poligonā Getliņi EKO pirmoreiz Latvijā tika realizēta biogāzes kā enerģijas avota izmantošanas tehnoloģija. Mūsu inženieri ierosināja virs atkritumu kalna no blīva māla ierīkot speciālu sarkofāgu, zem kura ierīkota cauruļu sistēma. Tā savāc trūdēšanas procesā radušās organiskās gāzes, kuras pēc tam tiek dedzinātas speciālā ģeneratorā, izstrādājot siltumu un elektrību. Paralēli nosauktajiem nozīmīgajiem projektiem LNK Group kontā ir arī citi industriālie kompleksi, kas veiksmīgi darbojas valsts labā