Civilā celtniecība

LNK Group uzņēmumi nodrošina pilnu civilās celtniecības ciklu, ieskaitot projektu pētnieciskos darbus, piesaisti infrastruktūrai, celtniecību ar pilnu apdari un sertifikāciju kontrolējošās aģentūrās. Mūsu projektu un kvalitātes kontroles pārvaldes sistēma nodrošina kvalitatīvu saistību izpildi noteiktajos celtniecības termiņos.

Lai izstrādātu projektu arhitektūras risinājumus, mēs sadarbojamies ar labākajiem autorkolektīviem Latvijā. Arhitekti cieši sadarbojas ar mūsu konstruktoriem un plānošanas speciālistiem, tādējādi iegūstot kvalitatīvus un pārdomātus projektu risinājumus. Īpašu uzmanību veltām ēku energoefektivitātei. Šim nolūkam mēs izmantojam virkni dažādu tehnoloģiju – gan ārvalstu, gan arī pašu izstrādātās.

LNK Group būvniecības kompleksa uzņēmumi ieguvuši izcilu reputāciju Latvijā pēc vairāku valstij un Rīgas pilsētai nozīmīgu projektu realizācijas.

Mūsu kontā – inženierrisinājumu realizācija, kas pirmoreiz izmantota Baltijas valstīs gan projektēšanas un celtniecības jomā, gan arī sabiedrisko, darījumu un dzīvojamo ēku rekonstrukcijā.

Vairāki mūsu objekti novērtēti ar apbalvojumiem un profesionālām prēmijām kā labākie valstī. No pēdējos gados daudzajiem pabeigtajiem civilās celtniecības projektiem var izcelt A klases biroju centru Rīgas sirdī – Alojas biznesa centru. Tajā pašlaik atrodas Baltijā galvenais Nordea bankas birojs, kur pirmoreiz Latvijas vēsturē pilsētas blīvas apbūves zonā 18 metru dziļumā tika realizēts trīsstāvu pazemes autostāvvietas projekts.

Starp tirdzniecības centriem, kurus uzbūvējuši LNK Group uzņēmumi (kopumā tie ir 6 objekti ar kopējo platību 35 000 m2), var izcelt Mercedes Benz centra Latvijā eleganto ēku, kurā visas dekoratīvās metālkonstrukcijas izgatavotas LNK Group uzņēmumos.