Par kompāniju

Aleksandrs Milovs, inženierzinātņu doktors, LNK Group padomes priekšsēdētajs:

LNK Group ir unikāls uzņēmums, kas
izveidots, balstoties uz inženiertehnisko
domāšanu, un vienā veselā apvieno
vairākas kompetences, kuras klientiem,
pasūtītājiem, partneriem ļauj piedāvāt
kompleksus risinājumus un ražošanas
uzdevumu efektīvu realizāciju no A līdz Z.
 
Mēs esam saudzīgi saglabājuši labākās 
Latvijas un padomju industrijas tradīcijas:
radošu pieeju projektēšanā, stabilitāti
konstrukciju un mehānismu izpildē,
atbildību par darba rezultātu un lepnumu
par savu profesiju, kas apvienojas ar vēlmi augt un sasniegt vēl vairāk.
 
Savā darbībā esam izkopuši prasmi izvēlēties un ieviest mūsdienīgas tehnoloģijas un ražošanas prakses, tādējādi nodrošinot darbu precizitāti un tempu, kā arī Eiropas līmenim atbilstošu kvalitāti un estētisku pilnību. Mēs apvienojām privātā uzņēmuma finanšu un organizatoriskās priekšrocības ar spēju gūt prieku, strādājot komandā un atklājot savus talantus, lai ikviens gūtu panākumus.
 
LNK Group ir uzticīga savai misijai: atbilstoši savam nosaukumam, Latvijas Novitātes Kompleksā vairāk nekā pirms 30 gadiem tika ieviests vesels kurss inovāciju un kompleksu risinājumu. Visos darbības virzienos – ražošanā, inženierijā, celtniecībā, nekustamo īpašumu attīstībā – holdings apvienots funkcionālā mijiedarbības sistēmā, savstarpēji papildinot ražošanas iespējas, no kurām vairākas ir unikālas.
 
Tas dod sinerģisku efektu, kas ļauj klientiem piedāvāt pilna cikla kompleksus pakalpojumus par tādu cenu, kas šauras specializācijas konkurentiem ir vienkārši neiespējama. Tādēļ mums uzticas pasūtītāji, kuriem jau esam realizējuši plaša mēroga bezprecedenta projektus no A līdz Z: rūpnīcas, termināļus, industriālos parkus un citus objektus.

Meklēšana un atbalsts, iegādājoties apbūves vietu, projekta pētnieciskie darbi ar būvatļaujas saņemšanu, palīdzība finansējuma piesaistē, celtniecības darbi un tehniskā uzraudzība, objekta realizācija un nodošana ekspluatācijā – visus šos darbus LNK Group veic raiti, kvalitatīvi un ar saprātīgām izmaksām.
 
Mūsu devīze - In optima forma (labākajā veidā no iespējamiem). Aicinām jūs sadarboties!